Kiedy można stosować metamizol

Kiedy można stosować metamizol

Każdy lek musi być stosowany zarówno z uwzględnieniem zasadności zastosowania go w danym przypadku medycznym jak również i z uwzględnieniem ewentualnych przeciwwskazań, które mogą wystąpić u konkretnych pacjentów. Mając już taką wiedzę można zdecydowanie szerzej spojrzeć na stosowanie wielu różnorodnych leków w tym także oczywiście i na stosowanie metamizolu, który jest lekiem stosowanym przede wszystkim w leczeniu bólu oraz gorączki.

Obecnie metamizol jest lekiem dostępnym bez recepty. Ułatwia to jego dostępność oraz sprawia, że pacjenci mogą po niego sięgnąć dosyć szybko w razie wystąpienia określonych dolegliwości. Zaleca się stosowanie tak silnego leku dopiero wtedy gdy inne, typowe leki okażą się po prostu nieskuteczne. Takie podejście jest zdaniem specjalistów jak najbardziej prawidłowe jeśli chodzi o leki przeciwbólowe czy też stosowane w leczeniu gorączki. Jeśli ból jest bardzo silny, to początkowo zacząć można właśnie od zastosowania metamizolu, dopiero później stopniowo zmniejszając dawkę czy też w końcu zastępując metamizol zupełnie innymi, niekiedy oczywiście zdecydowanie słabszymi substancjami.

Pod uwagę należy brać przy tym oczywiście także i wszelkiego rodzaju ewentualne metamizol – przeciwwskazania pojawiające się przy stosowaniu w zasadzie każdego rodzaju leków, w tym także i metamizolu. Jednym z podstawowych przeciwwskazań stosowania metamizolu jest wiek osoby, która lek przyjmuje. Istnieje zresztą granica wiekowa stosowania metamizolu. W różnych krajach granica ta jest zresztą różnie ustanawiana. Typowym ograniczeniem jest wiek od 12 do 15 lat.

Oznacza to, że na przykład w Wielkiej Brytanii rekomenduje się, aby metamizol był stosowany u osób które ukończą 15 lat, natomiast w Polsce dopuszczalną i jak najbardziej bezpieczną granicą wiekową jest 12 lat. Także ewentualna alergia będzie z reguły wykluczać w zasadzie całkowicie możliwość zastosowania leku u pacjenta z takową awersją. Nie wolno też stosować metamizolu w okresie ciąży czy karmienia. Tak samo też nie zalecane jest łączenie metamizolu z innymi substancjami o działaniu przeciwbólowym.